جلسه با اداره تربیت بدنی اردیبهشت 95

به دعوت جناب آقای مهندس آذری ریاست محترم ورزش و جوانان بابلسر و در ادامه ی سلسله جلسات با هیات های ورزشی، هیات شطرنج بابلسر، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه، میهمان آن اداره بود. در این نشست در خصوص برنامه ریزی، شیوه های اجرایی و هماهنگی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.