پیام تسلیت

سرکار خانم فاطری

رئیس هیات شطرنج شهرستان بابلسر

مصیبت درگذشت پدر بزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبرجمیل مسئلت داریم.

                                          هیات شطرنج بابلسر